Alkolås kan stanse 120.000 daglige ruskjøreturer !

– Hver dag skjer 120 000 kjøringer i ruspåvirket tilstand, og vi tar rundt 9000 personer for promille hvert år -. Det sier UP-sjef Runar Karlsen til Dagbladet om skyggesiden av trafikkbildet som er mye rus og høy fart. UP-sjefen gleder seg likevel over nedgangen i antall drepte i trafikken, men sier at utfordringen med de verste trafikantene fortsatt er høyst til stede.

– Med bakgrunn i våre observasjoner og kontrolltall på veiene ser det ut til at antallet av førere som er villig til å ta høy risiko i trafikken – farlige førere – holder seg like høyt som de senere år.-

Antall rusede sjåfører er også stabilt. Høyrisikogruppen er fremdeles unge menn. 82 prosent av de som blir tatt for promillekjøring er godt kjent av politiet. Noen blir tatt i 160-170 km.t. i ruspåvirket tilstand.

Skremmende tall.

Leder i «Frihet Fra Trafikkrus», Bjarne Eikefjord sier at tallene er skremmende. De 120.000 ruskjøreturene representerer hver dag en alvorlig trussel mot andre trafikanters liv, helse og sikkerhet. Statistikkene viser at høyest dødsrisiko er unge mellom 18 og 25 år, og dette stemmer godt overens med UPs observasjoner om høyrisikogruppen.

– Holdningskampanjer ser ikke ut til å virke på denne gruppen, det må settes inn tyngre tiltak for ikke minst å sikre øvrige mennesker i trafikken, – sier Eikefjord i en kommentar.

For en tid tilbake foreslo stortingsrepresentant Susanne Bratli (AP, Transport og Kommunikasjonskomiteen) å innføre alkolåskrav for alle nye bilførere mellom 18 og 25 år. Dette forslaget har mye for seg. Alkolås for unge kan stanse storparten av rusførerne i trafikken – hvis politikerne tar nødvendig grep.

Alkolås sikrer Frihet Fra Ruskjørere !

www.rusfritrafikk.no