Er du opptatt av rusfri trafikk? Sett av dagene 25.-27.09.2021

17. AIS, Oslo 26.-28.09.2021

Det 17. Internasjonale Alkolåssymposiet på Holmenkollen Park Hotell i Oslo 25.-27. september 2022, vil samle ca. 200 norske og internasjonale forskere, beslutningstakere og fagpersoner i viktige fagseminarer, diskusjoner og dialoger for å utveksle kunnskap, erfaring og nye ideer innen trafikksikkerhet og rusbekjempelse. TIRF (Traffic Injury Research Foundation) i Canada er hovedansvarlig for det faglige innholdet

  • International Alcohol Interlock Symposium, AIS, er et globalt forum og møtested for eksperter, politikere, organisasjoner og virksomheter.
  • Formålet er å legge fram og gjennomgå forskning, erfaringsutveksling og bygge partnerskap på tvers av fagprofesjoner i arbeidet for en rusfri trafikk.
  • Symposiet er siden 2000 avholdt i land som Canada, USA, Frankrike, Finland, Australia, Belgia og Sverige.

 Hilsen: Arrangementskomiteen, AIS Oslo 2022

v/Marit Nybakk, leder                                        Bjarne Eikefjord, sekretær

 

Norges alkolåskomite, NEK/NK, har hatt representanter fra: Fagforbund i LO og YS. Norges Lastebileier-Forbund og Norges Taxiforbund. Sjåførskoleorganisasjonene: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL og Trafikkforum, TF. Alkolåsleverandørene: Fartskriver, Alås, Dräger, Dignita, SmartStart og Foxguard. Organisasjonene: Frihet Fra Trafikkrus og MA. Komiteen har deltatt i det internasjonale arbeidet for bruk av alkolås, senest EU-Kommisjonens utredning i 2020 om bruk av alkolås for å stanse trafikkrus.