17. International Alcohol Interlock Symposium, Oslo 26.-28.09.2021

17. AIS, Oslo 26.-28.09.2021

Arrangementskomiten ledes av Marit Nybakk, tidligere 1. visepresident i Stortinget. TIRF (Traffic Injury Research Foundation) i Canada er hovedansvarlig for det faglige innholdet. TIRF har partnerskap med offentlige/private virksomheter i en rekke land og på flere kontinenter. International Alcohol Interlock Symposium er siden 2000 avholdt tilsammen 16. ganger

i land som Canada, USA, Frankrike, Finland, Australia, Belgia og Sverige. Symposiet er et globalt forum og møtested for eksperter, politikere, organisasjoner, virksomheter. Formålet er å legge fram og gjennomgå forskning, utvikling, prosjekter og konkrete tiltak for å redusere rusrelaterte trafikkdødsfall gjennom bruk av alkolås.

Norge har siden 2006 deltatt i CENELECs alkolåskomite, som har utarbeidet en standard med funksjonalitetskrav for bruk av alkolås. Standarden inngår i EUs lovgivning. Den norske alkolåskomiteen har hatt representanter fra: Fagforbund i LO og YS. Norges Lastebileier-Forbund og Norges Taxiforbund. Sjåførskoleorganisasjonene: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, ATL og Trafikkforum, TF. Alkolåsleverandørene: Fartskriver, Alås, Dräger, Dignita, SmartStart og Foxguard. Organisasjonene: Frihet Fra Trafikkrus og MA. Symposiet i Oslo 2021 er en anerkjennelse av Norges innsats for økt trafikksikkerhet og alkolåskrav.

Symposiet på Holmenkollen Park Hotell i Oslo 26.-28. september.2021, vil samle ca. 180 norske og internasjonale forskere, beslutningstakere og fagpersoner i viktige fagseminarer, diskusjoner og dialoger for å utveksle kunnskap, erfaring og nye ideer innen trafikksikkerhet og rusbekjempelse. Arbeidet hittil har konkret bidratt til betydelig fremgang innen forskning, erfaringsutveksling og partnerskap på tvers av fagprofesjoner i arbeidet for en rusfri trafikk.

Arrangementskomiteen for International Alcohol Interlock Symposium Oslo 2021

v/Marit Nybakk, leder                                            Bjarne Eikefjord, sekretær